Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Bimo AS

 1. Prisene er oppgitt eksklusive merverdiavgift og eventuelle andre avgifter.
 2. Ordre på under kr 500 vil bli belastet med kr 75 for pakking og emballasje. For papirfaktura tilkommer det også et fakturagebyr på kr. 55.
 3. Varene leveres ex works Strømmen i henhold til Incoterms 2010.
 4. Betalingsbetingelsene er netto pr. 10 dager. Etter forfall beregnes 1 % morarente pr. mnd.
 5. Selgeren tar forbehold om justering av avtalte priser hvis det før levering inntrer endringer i relevante valutaforhold, tollsatser, offentlige avgifter eller internasjonale råvarepriser.
 6. Forsinket levering alene gir ikke kjøperen rett til å heve kontrakten eller kreve erstatning.
 7. Den oppgitte leveringstiden gjelder fra den dagen alle tekniske data, priser og andre forhold vedrørende den bestilte varen er klarlagt.
 8. Forsendelsen skjer på kjøpers regning og risiko. Hvis kjøperen ønsker varene assurert, skjer dette for kjøpers regning og kjøperen må skriftlig opplyse selgeren om dette ved bestilling. Ved transportskade skal det alltid avmerkes på fraktbrev ved mottak av varen.
 9. Selgeren har salgspant i de solgte varene.
 10. Kjøpers reklamasjonsrett varer i 12 måneder fra leveringsdato og omfatter kun skade som skyldes fabrikasjons- eller materialfeil. Alle reklamasjoner må fremsettes omgående og senest 8 dager etter at varen er mottatt.
 11. Selgeren bærer kun ansvaret for selve varen og ansvaret begrenses kun oppad til varens verdi.
 12. Kjøperen må selv forespørre om varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøperen avgjøre om varen er egnet til den påtenkte anvendelsen, og kjøperen bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i den forbindelse.
 13. Alminnelige regler som force majeure gjelder.
 14. Alle returer må skriftlig godkjennes av Bimo AS før de returneres, og varen som returneres må merkes med mottatt returnummer fra Bimo. Feilbestilte varer tas i retur mot en kompensasjon på 80 % av vareverdi, minimum kr 500. Det er kun 100 % salgbare lagerførte standardartikler som vil bli kreditert og bestiller står selv for returkostnader.
 15. Norsk lov gjelder for forhold mellom partene.