Service

Bimo AS har eget verksted på Strømmen og servicepersonell som kommer ut til

deg for service og reparasjoner av alle typer gulvvaskemaksiner og feiemaskiner.

Med forebyggende vedlikehold varer din maskin lengre.

Ved kjøp av gulvvaskemaskin fra Bimo kan vi utstyre din maskin med CFC

(Comac fleet care) programvare som sporer maskinen, varsler tid for service,

lagrer alle ladesykluser og kan kobles opp til Bimo AS servicepunkt for diagnose.

CFC kan også loggføre all bruk om ønskelig.

Kontakt oss på post@bimo.no eller telefon 63 81 88 00